Amtmandsvej

     
 

Bymidten / ?

 
Her ligger den tidligere Amtmandsbolig, på vejens vestside i nr. 2 har amtsvejvæsenets administration ligget, bygget af arkitekterne Ivar Bentsen og Marius Pedersen. Nr. 4 er oprindelig bygget som privat præstebolig.
       
       
  Amtmandsboligen  
                                 

Amtmandsboligen: Opført i palæstil i 1901 af amtmand Schulin, senere overtaget af staten (tandreguleringsklinik).  Bolig frem til 1972.

       
 
 
 

Amtmandsvej 3-6-4

 
       

Amtmandsvej 4. Bygget som privat præstebolig, senere solgt til privat side, dernæst statsejet præstedomicil og i dag igen privat ejendom.

       
       
  Tilbage til start