Borgm N. E. Hansensvej

 

   
 

Bymidten / 1952

 
Nicolai Emil Hansen 1834-1923, borgmester fra 1874-1923 (39 år). I hans lange periode som borgmester skete der en lang række ting.
Følgende bør nævnes. 1875 Jernbanen åbnes    
  1881 Sundhedskommisionen med kloakering som hovedopgave
  1885 Folkebogssamlingen stiftes/etableres.  
  1890 Vestre Vandværk anlægges  
  1898 Odsherredbanen åbnes.    
  1910 Museet for Holbæk og Omegn stiftes  
Vejen blev anlagt samtidig med Munkholmvej, men Havnebanen blev anlagt i 1898 længe før vejen
       
       
 
 
 

Borgmester N. E. Hansensvej: Med kasernen i baggrunden.

 
       
       
 

Tilbage til start