Kirkestræde

 

 

 
 

Bymidten /

 

Har tidligere været benævnt "Fattig Bo Stræde" og "Hospitals Stræde"

       
       
 
 
   
   
   

Set fra Smedelundsgade

Set mod Smedelundsgade

Set fra øst, det sidste hus før kirken er den gamle præstegård.

       
     
 

    Skt. Nikolai Kirke

 
Sankt Nikolai Kirke i Holbæk er sognekirke i Sankt Nicolai Sogn i Holbæk Kommune.

Kirken er opført 1868-72 i røde munkesten på en sokkel af granit. Kirken er opført i nyromantisk stil med et nordvendt tårn, der vender mod Holbæks hovedgade. Kirkens hovedindgang er mod nord gennem tårnet. Kirken er opført på samme sted, hvor Klosterkirken, Sct Lucius tidligere lå. Mens klosterkirken dog lå med den traditionelle placering med vestvendt tårn, blev den nyopførte kirke vendt, så tårnet vendte mod nord, formentlig for at give en mere attråværdig adgang fra Ahlgade.

Sankt Nikolai Kirke har gennemgået en omfattende istandsættelse i 1930 samt en knap så omfattende i 1967, ligesom der blev tilføjet to sidefløje langs Kirkestræde til i 1970.

Tårnuret er oprindelig fremstillet til den tidligere Klosterkirke, og uret er forsynet med indskriften "Peter Mathiesen, Copenhagen anno 1737", og uret slår såvel kvarterslag som timeslag.

 
 

Interiør fra kirken, før istandsættelsen i 1930

Interiør fra kirken efter den omfattende istandsættelse i 1930

       
       
 

Skt. Nicolai kirke set fra Klosterstræde (vest)

 
 

Skt. Nicolai kirke set fra vest

 
 
 
 

Skt. Nicolai kirke set fra musæet

 
       
       
 
 
 
 

Skt. Nicolai kirke set fra nordøst

 
       
   
   
   
   

Skt. Nicolai kirke set fra sydvest

Skt. Nicolai kirke set fra sydvest

       
   
   
   
   

Skt. Nicolai kirke set fra Klosterporten

Skt. Nicolai kirke set fra Klosterporten

       
       
 
 
 

Skt. Nicolai kirke set fra sydøst

 
       
       

Skt. Nicolai kirke set fra Kirkegaardsallè

       
   
   
   
   

Luftfoto

                            Skt. Nicolai kirke set fra syd

       
       
 

Tilbage til start