Klosterstræde

 

 

 
 

Bymidten / 1912

 
Har tidligere bl.a. heddet Kirkestrædet. Her har været bondegård, præstegård, fattiggård, snedker, tømre, skomager, slikmutter, friskole, kaserne, rådhus, brandstation. Alle livets forhold har været repræsenteret i disse bygninger.
       
       
  Klosterstræde set mod Nord  
 
 
  Det gamle rådhus bygget i 1844  
 
 
 

Klosterstræde set mod syd

 
       
       
 
 
 

Baghuset til Klosterstræde 16 Fattiggaarden

 

I 1844 overtog Holbæk Købstad bygningerne og indrettede den som fattiggård. Her blev lemmerne indkvarteret i to store rum. Ét til kvinder  og ét til mænd. Rummene fungerede som både sovesal, spisesal og arbejdsrum.

Fattiggården blev nedlagt i 1909. De arbejdsdygtige lemmer blev overført til arbejdsanstalten ved sygehuset og resten flyttede til "De gamles hjem". I 1915 blev baghuset ligesom forhuset reddet fra nedrivning, restaureret og taget i brug til udstillinger i 1919.

     
     
 

Sortebrødreklostret

 
Hvem var sortebrødrene?
“Sortebrødre” er en dansk betegnelse for brødre af Dominikanerordenen, der opstod i Sydeuropa i starten af 1200-tallet. Ordenens stifter var en spansk augustinerkannik ved navn Dominikus (c.1170-1221). Efter sit møde med en sydfransk kætterbevægelse (katharerne) indså han, at de eksisterende munkeordener og bispekirkens præster ikke længere kunne dække befolkningens åndelige behov. Han fandt det derfor nødvendigt, at danne et samfund af præsteuddannede brødre, der kunne rejse fra by til by og prædike evangeliet og frelse sjæle, mens de med et fromt og fattigt liv kunne skabe den nødvendige modvægt til katharerne og andre kættere.
     
     
     
     
 

Sortebrødreklostret set fra syd-vest

 
     
 
 
 

Sortebrødreklostret set fra Klosterporten

 
     
 

Sortebrødreklostret set fra kirkepladsen

 
       
Klostret blev bygget i middelalderen af tiggermunke og var, da det var størst, et firefløjet anlæg omkring en åben klostergård. Munkenen levede på stedet indtil 1535, hvor de blev sultet ud af byens borgere under borgerkrigen mellem Christian d. 3. og Christoffer af Oldenburg. Dele af anlægget blev herefter revet ned på kongens befaling, men i 1575 indrettedes Holbæks første Rådhus i de tilbageblevne bygninger, og tjente som sådan til 1844. Bygningerne findes på adressen Klosterstræde 7 og bruges i dag til sognets menighed. Den oprindelige klosterkirke blev i 1535 til sognekirke og eksisterede indtil 1869, hvor den blev erstattet af den nuværende Skt. Nicolai Kirke.
Klostret har indtil 1902 være brugt til skole, derefter bibliotek og til de første museumslokaler.
       
       
 

Tilbage til start