Ladegårdsallèen

     
 

Holbæk Syd /

 

Det første vejstykke gik fra Stenhusvej til Ladegården, og den del af alleen må formodes anlagt i 1798. I samme periode som ombygningen af hovedgården i 1829, blev der anlagt ny vej med allètræer fra Ladegården til Ringstedvej.

Allè som bestod af elmetræer faldt for elmesyge i 1994, er nu erstattet af lindetræer.
       
       
       
 

Hovedbygningen før ombygningen, set fra Ladegaardsallèn

 
       

Hovedbygningen før ombygningen, set fra gårdspladsen

       
Ladegården set fra nord Ladegården set fra nordøst
 

 

   
Holbæk Slots Ladegård, tidligere hovedgård ved Holbæk. Af ladegården til Holbæk Slot, der i 1798 blev flyttet til den nuværende placering, er der dannet et typisk herregårdsanlæg. Slottet med tilliggende købte Henrik Thott af kronen i 1661, men det nuværende klassicistiskprægede anlæg tilkom senere. Hovedbygningen opførtes 1798, udvidedes med de to korte sidefløje 1892 og forhøjedes 1934 med én etage; den store gårdsplads flankeres af avlsbygninger fra 1800-tallet. Siden 1963 rummer bygningerne Kunsthøjskolen.
       
       
 

Tilbage til start