Nordre Banevej

 

 

 
 

Bymidten / 1918

 
Indtil da kun benævnt "Banevej". Men i 1918 blev der både en Nordre og på sydsiden af banen en Søndre Banevej. Den "Søndre" blev i 1945 omdøbt til Erik Menvedsvej. Nordre Banevej løb sammen med Lindevej i øst og med Slotsvej i vest med stiforbindelse langs slagteriet og jernbanen til Slagterivej, men det var før Valdemar Sejrsvej.
       
       
 
 
 

Nordre Banevej

 
 

Set mod øst

 
       
       
 

Tilbage til start