Østre Anlæg

       
Østre Anlæg er et resultatet af "Forskjønnelsescomiteèns" initiativer og mange skænkede træer, grus, etc. og frem for alt arbejdskraft. Kunstgartner Suhr tegnede i 1849 planen, og kommunen overtog vedligeholdelsen.
       
       
 

Parti fra Østre Anlæg

 
       
       
     
     
     
     
       
 

Østre Anlæg med "Lillemøllen" i baggrunden

 
"Lillemøllen" med bageri kom til at spille en stor rolle som byens første kooperative foretagende, idet  den i 1891 blev købt af "A/S Arbejdernes Fællesbageri". Møllen udspillede dog sin rolle  og blev nedrevet i 1904.
"Lillemøllen" en stubmølle fik navnet tidligere da nabomøllen blev ombygget til en hollandsk mølle, og naturligvis blev kaldt "Stormøllen". Den lå i den nordre side af Østre Anlæg overfor Munkholmvej 17.
       
     
 
 
 

Partier fra Anlægget

 
 

Partier fra Anlægget

 
 

Partier fra Anlægget

 

 

Partier fra Anlægget

 
 

Partier fra Anlægget

 
 

Partier fra Anlægget

 
 
 
  Partier fra Anlægget  
     
     
 
 
 
 
Østre Anlæg med Kasernens Administrationsbygning i baggrunden
       
       
 

Tilbage til start