Smedelundsgade

     
  Bymidten /  
På Fr. V`s atlas  1750 kaldes gaden "Smeklund". For at sikre sig mod ildsvåde fra smedenes flammende gnister - et farligt naboskab for strå-tage - blev smedene og deres "brandfælder" placeret uden for byen i "Smedelund", altså blandt nogle træer. Så Smedelundsgade måtte blive gadens navn.
       
       
    Smedelundsgade, det første stykke set fra syd.  

      Smedelundsgade, det første stykke set fra nord.

  Smedelundsgade set mod syd lige ud for Kirkestræde.  
 
 
 

Smedelundsgade set mod nord, der hvor Jernbanevej krydser.

 

Smedelundsgade set mod nord, ud for Gendarmergården.

Smedelundsgade set mod nord, ud for Gendarmergården.
Smedelundsgade set mod nord, ud for Gendarmergården. Smedelundsgade 28-30
    Der hvor "Blockbuster" og Strandberg" ligger i dag.

Smedelundsgade set mod syd, ud for nr. 33.

Smedelundsgade set mod syd, før Kastanjevej.

 
 
 

Smedelundsgade set mod nord, ud for Kastanjevej.

 
 

Smedelundsgade set mod nord, ud for Henriettevej.

 
 
 

Smedelundsgade 58

 
 

Smedelundsgade, set mod syd, før Henriettevej.

       
       
 

Tilbage til start