Smithsvej

     
 

Bymidten / 1918

 

Der har været flere med navnet Smith, som vejen kunne være opkaldt efter (ingen nævnt, ingen glemt).

       
       
 

  Holbækhus

 
 
     

Holbækhus 

Holbækhus, set fra hjørnet af

Holbækhus

Smithsvej 1

Tidemandsvej og Smithsvej

Set fra hjørnet af Chr. Hansensvej og Tidemandsvej.

       
I 1909 indviedes "De Gamles Hjem", der nu står restaureret (1999) som "Holbækhus"
Plejecenter i 3 etager med elevator, indrettet med 1- rumsboliger, med eget bad, toilet og tekøkken. Boligerne er meget forskellige i størrelse fra 40m2 op til 100m2. Borgeren har adgang til lukket havemiljø. Plejecentret er opdelt i 4 bofællesskaber, der er indrettet med fællesarealer med modtagerkøkken, dagligstue og aktivitetsrum. Plejeomsorgen er tilrettelagt ud fra princippet leve- bomiljø, med fokus på dagliglivets aktiviteter.
Plejecentret er særligt indrettet og egnet til borgere, hvor hovedvægten af borgere er ude af stand til at overkomme og tage initiativer i hverdagen, og ofte borgere der er meget præget af deres kroniske lidelser, herunder demenstilstande og eller svær alderssvækkelse. Det er som hovedregel borgere, der har behov for fuldstændig hjælp.
       
       

       Smithsvej 6

Bygget i 1915 som Soldaterhjem, fra 1923 til 1985 Højskole og Vandrehjem, fra 1985 Tyrkisk / Islamisk Center

       
       
 

Tilbage til start