Strandparken

     
Den 24 juni 1898 (Sct. Hansdag) indviedes det nye parkanlæg på den mark, som var skænket Holbæk by af grosserer W. R. Tidemand og hustru.
Parken er på 11 tdr. land og tegnet af Anlægsgartner O. Høegh Hansen. Inspirationen til parken fik Tidemand fra Frederiksberg have og Søndermarken, som familien boede ved siden af i en årrække.
Den nye park blev en yndet udflugtsmål for byens borgere. Det blev også et yndet motiv for fotografer fra nær og fjern, som søgte at skildre de idylliske forhold, der var i parken.          
 Der er et rigt udvalg af postkort fra den tid. De fleste motiver viser de smukt anlagte spadserestier, træer og buske, den nye pavillon med Christiansminde Mølle i baggrunden.
     

Pavillonen

Partier Springvandet Udsigten Stubmøllen