Studiestręde

     
 

Bymidten / 1682

 

Tidligere har strędet heddet "Studestręde". I 1824 blev "strędet" omlagt til "Fransk Brolęgning" (runde marksten)

       
       
 
 
 
 

Studiestręde set mod nord.

Studiestręde set mod Ahlgade

       
       
 

Tilbage til start