Svinninge

       
Svinninge (tidligere benævnt Svinninge Stationsby) ligger i Nordvestsjælland, ca. 15 kilometer vest for Holbæk, er en by i Svinninge Sogn, beliggende syd for Odsherred.         Byen har 2.721 indbyggere (2010), ligger i Holbæk Kommune og tilhører Region Sjælland.                                                                                                                 Svinninge er en stationsby ved Odsherredsbanen. I byen finder man Svinninge Modeljernbane.
       
       
 

Svinninge set fra Luften

 
Beauvais Svinninge set fra Kirketårnet Udsigt fra Svinninge Mølle
       
       
 

Hovedgade

 
       
       

Kirkevej

Flordalvej

 

Afholdshjem med mønstret tag, derefter Realskolen , som blev nedlagt i 1962 og bagest gartneriet Flordal. Arealet til gartneriet blev solgt fra Abildgaard. Gartneriet med stuehus forsvandt med bygning af ældreboligerne på Flordalsvej i 1984.
       
       
 
 
 

Partier fra Svinninge

 
     

Posthus og Jernbanestation

Stationen

Valsemøllen

Lægebolig

Kommuneskolen

Brugsforeningen

 
 
 

Chr. Weitemeyers kilde.

 
 

Stenen står i dag ud mod Hovedgaden, på Kildehavens grund.

 
       
       
 

SEAS / NVE

 
 

Nordvestsjællands Elektricitetsværk

 

Funktionær og Kontorbygning

Administrationsbygning

Direktørboligen

       
I takt med den moderne teknologis udbredelse, især elektriciteten, blev der i begyndelsen af 1900-tallet bygget elektricitetsværker i en lang række byer i Danmark. Elektricitetsværket i Svinninge var/er et symmetrisk opbygget anlæg bestående af en maskinbygning, et kontor- og beboelseshus for funktionærer og en direktørbolig. Maskin- og kontorhus blev anbragt overfor hinanden, og dannede en åben firkant med direktørboligen.                                                                                                         Tegningerne til "Svinningeværket" blev lavet af Ivar Bentsen                                                                                                                                                                   Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 1913 og blev forestået af ingeniør Holger Hasselbalch Larsen.                                                                  
       
       
 

Svinninge Kirke

 
 
 
 

Interiør fra Kirken

 
Tuse hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af kampesten, der allerede tidligt var dækket af en grov mørtelpuds. Syddøren er bevaret i brug men er noget ommuret. To højtsiddende romanske vinduer er bevaret i murværket. I sengotisk tid blev det oprindelige kor erstattet af det nuværende langhuskor, samtidig opførtes tårn og våbenhus. Sakristiet er opført i 1954, da kirken blev hovedrestaureret, ved den lejlighed fandt man murede bænke langs skibets vægge, formodentlig fra romansk tid
       
       
 

Svinningegård

 
     
 
 
   
   
   
   
Svinningegård, Svinningegård  ligger 1 km øst for Svinninge ved hovedvejen mellem Kalundborg og Holbæk. Den er på 212 ha heraf er 200 ha ager og 8 ha skov. Driftsform: Korn, frø. Svinningegård er dannet ved sammenlægning af en del bøndergårde omkring 1800. Den hørte først til Hagestedgård og senere til Aggersvold. I 1850 opførte Laur. Wittroch bygningerne. Han solgte i 1857 Svinningegård til forpagter Møller, som i 1873 solgte Svinninge­gård med 330 tdr. land (41 tdr. hartkorn) samt Svinninge kirketiende og lidt fæstegods. I 1930 købtes gården af godsejer N T Danielsen, Adamshøj. Han solgte den i 1945 til svigersønnen H Hansen-Nord der boede der til sin død i 1996. Den er stadig i familiens eje.
       
       
 

Tilbage til start