Holbæk Sygehus

       

Har tidligere båret navnene Holbæk Amtssygehus og Holbæk Centralsygehus.

Det oprindelige sygehus som amtet opførte på nuværende  sygehusområde i 1844. Holbæk Amtssygehus var indrettet således: 2-etage bygning, 40 senge-pladser, 1 sindssygeafdeling med 12 celler, samt en arbejdsanstalt med 16 lemmer, 1 rullestue (samtidige operationsstue), 1 svinestald og 1 hønsehus.
       
       

Sygehuset set fra haven

 

Sygehuset set fra gården

 
 

Indkørselsportal fra 1844, blev nedrevet i slutningen af 1950.

 
       
       
 

1927-bygningen set fra jernbanesiden.

 

Nordvestfløjen  opført i 1939

1947-bygningen set fra vest
 

1947-bygningen set fra øst.

 
 
 

Krumbygningen fra 1952, som forbinder 1927-bygningen med vestfløjen og den nye behandlingsbygning.

  Luftfoto af sygehuset  
       
       

Sygehjemmet i Holbæk

 

Taget i brug 1. januar 1890, hed tidligere:

"Holbæk Amts Tvangsrbejds- og Dåreanstalt"
   

"Holbæk Amts Arbejds- og Sindssygeanstalt"

   

"Sygehusvæsenet og Anstalten i Holbæk"

    "Holbæk Amts Sygehjem for Sindslidende"
   

"Sygehjemmet"

 
       

Sygehjemmet set fra Gl. Ringstedvej, nuværende administrationsbygning til sygehuset.

       
       
 

Tuberkulosehospitalet

 
 

Tuberkulosehospitalet blev bygget i 1910, i dag er der dialyseafdeling.

       
       
 

Holbæk Amts Sygeplejeskole

 
       
 
 
       

Sygeplejeskole med det gamle vandtårn, bygget i 1960, står i dag tomt.

       
       
 

Tilbage til start