Tidemandsvej

     
 

Bymidten / 1902

 
William Richard Tidemand (1832-1916. købmand. Havde en af de største manufakturhandler i provinsen forretning (Ahlgade 41). Sad i byrådet fra 1873-90, var medstifter og bestyrelsesmedlem af "Dampmøllen", fortaler for jernbane til Holbæk, tilbød grund til ny skole m.v.
Som grosserer og etatsråd skænkede han og hans hustru i 1897 et 11 tdr. land stort areal til et parkanlæg. I 1898 indviedes parken og fik navne "Strandparken". Der er rejst en mindestøtte af ham i parken.
       
       
 
 
 

Tidemandsvej set mod øst, med kasernen i baggrunden.

 
       
       
 

Østre Skole

 

Østre Skole bygget i tidsrummet 1901-1912, en pavillion-skolen (en skole forud for sin tid). Blev kaldt Kommune Skolen og Centralskolen indtil 1944.

 
 
 
 

Østre Skole set fra Skolegade

 
       
 

Østre Skole set fra Markedspladsen

 
       
 

Østre Skole set fra Markedspladsen

 
       

Skolegården før "Tårnbygningen" blev bygget.

Skolegården set fra Tidemandsvej

       

"Holbæk Kommune Skole" (Østre Skole)

     
 

Østre Skole

 
       
       
 

Tilbage til start