Tveje Merløse

       
Tveje Merløse landsbyen -en lille enklave spærret inde af store veje. Tveje betyder "tvedelt" (2 delt) og henviser til kirkens 2 tårne.                                                             En sti fører mod syd til Omfartsvejen. Ca. midtvejs på stien står et mindekors for den engelske bombeflyver, der styrtede ned her 27. januar 1943.To engelske piloter blev dræbt og ligger begravet på kirkegården.
       
       
 

Tveje Merløse set fra gadekæret.

 
       
       
 

Tveje Merløse Kirke

 
Tveje Merløse kirke er en af de sjældne sjællandske kirker især på grund af de 2 tårne, der ser ud, som da de blev bygget i ca. 1140 formodentlig af Absalons far Asser Rig.
 
  Tveje Merløse kirke  set fra nord.  
 
 
  Tveje Merløse kirke set fra nord.  

Tveje Merløse kirke set fra syd.

   
   
   
   
Tveje Merløse kirke set fra syd-vest.

Interiør fra kirken

 
 
 
 

Tveje Merløse kirke set fra nord-øst.

Tveje Merløse kirke set fra syd.
       
       
 

Tilbage til start