Diverse

 

       
 

 

Holbæk Byvåben

Man har efterlyst en forklaring på motivet, de tre lindetræer og bølgerne, men en sådan findes hverken i de kommunale arkiver eller i rigsarkivet.          

Det nuværende byvåben blev registreret i Statstidenden  301 årg. 34 den 24 marts 1938.

 

 

 
     
     
 
 
  Holbæk 1753 set fra syd.  

Holbæk 1764

Prospekt af Holbæk, set fra syd. I forgrunden ses trafik på Roskildevej, på vej til og fra Smedelundsporten. Lidt til venstre for midten ses Sortebrødsklostret, med klosterkirken, Sct Lucius. I mellemgrunden Holbæk Fjord med et sejlskib og et par både, i baggrunden Tuse Næs.
       
       
  Holbæk set fra fjorden  
 
 

 

Holbæk set fra Tuse Næs     

 

       
       

Panorama over Holbæk

Udsigt fra Vandtårnet

Holbæk set fra Vandtårnet

 
 

 

Hilsen fra Holbæk

Thelen over Holbæk

 

Holbæk set fra det gamle vandtårn, der lå der bag ved den gamle sygeplejeskole i Hasselvænget. Man kigger ind over skinnerne, mod Sofievej.

       
       
Fra Banedæmningen. Reichert over Holbæk  

Udsigt fra spadserestien til

 

Tidemandsvej til venstre, Holbæk Hus i midten og Soldaterhjemmet til højre.

Dragerup
 
Holbæk set fra Flyve Maskine   Holbæk set fra kirketårnet.

Vestre Anlæg

Lunden

    Ligger mellem Lundemarksvej og Kalundborgvej

F.D.F. Holbæk

Holbæks Frivillige Drenge Korps

Badeanstalten

Trappeparti ved Havnen

Vandtårnet

 

Holbæks første vandtårn. Lå bag den gamle sygeplejeskole i Hasselvænget. Bunden bygget i 1890 og toppen i 1908, revet ned i 1975
       
       
 
 

Holbæk Garden ved Østre Skole, Museet, Strandparken og Hørbygård.

Holbæk Garden blev stiftet 21. april 1959 af en gruppe initiativrige mennesker. Idéen var at give børn og unge et liv med musik, og det lykkedes! 
Der skulle også uniformer til, og i løbet af vinteren nåede man frem til en endelig udformning af uniformerne. Uniformerne blev bestilt til "indvielse" ved Børnehjælpsdagen 1960.
Børnehjælpsdagen den 28. maj 1960 var den dag, hvor Holbæk Ungdomsorkester skulle "afleveres" til borgmesteren. Det var et strålende solskinsvejr, og flotte så orkestermedlemmerne ud i de nye strålende uniformer og skinnede instrumenter. Forrest gik en et kompagni signalblæsere med fine skiltebannere, hvorpå fadderskaberne (sponsorerne) var syet. Orkestret kunne kun spille tre melodier, så de blev spillet et par gange, inden man nåede frem til rådhuset, hvor borgmesteren tog imod.
På generalforsamlingen den 28. november 1960 blev det vedtaget, at Holbæk Ungdomsorkester skulle have navneforandring til Holbæk Garden. 

Siden da er der sket meget. Et utal af gardere, bestyrelsesmedlemmer, forældre og lærere har haft deres gang i Holbæk Garden. I dag består Garden af ca. 70 aktive medlemmer.

       
       

"Sukkenes Bro" Broen over Holebækken

Der er ganske få historiske vidnesbyrd tilbage i byen. En historie der kunne fortælles, handler om baggrunden for byens navn. Den knytter man til Holebækken eller Hulebækken. Der er usikkerhed om stavemåden. Bækken er ikke længere synlig men rørlagt. Hvis man ser mod syd, op af Valdemar Sejrsvej var bækkens oprindelige forløb at finde her på vejen ned fra Holbæk Slot.
Broen er kommet til, på initiativ af byens Bagermester Birger, der for egen drift besluttede at forskønne og værdsætte området lidt mere. Samme med andre sponsorer har han foranlediget opsættelsen af Sukkenes bro over den lille udløb af Holebækken. Broen fører over et lille stylle sandstrand, som han selv har fået lagt ud.
     
     
  Tilbage til start