Dragerup

       
       
 

Dragerupvej 28 Hotel Skovvænget

 
       
       
 

Skovfogedhuset i Dragerup Skov

 
 

Parti fra Dragerup Skov

 

Bådlejet ved Dragerup Skov

 

Bredtved Strandvej

 

Tandlæge Larsens Pavillon

Bredtved Strand

       
       
Søminestationen i Dragerup Skov
       
       
       
       

Søminestationen eller Torpedostationen ved Bramsnæsvig, som den oprindelig blev kaldt har historie tilbage fra ca. 1875.                                    

Danmark fik licensen til at afprøve og indskyde torpedoer for Danmark, Norge og Sverige. Man skulle finde et egnet sted til disse afprøvninger. En placering ved Præstø blev undersøgt, men man endte med, at finde placeringen ved Dragerup velegnet. Der er en vanddybde på 6-7 meter og det er muligt, at torpedoerne kunne skydes af 5 -7 km op mod Orø!

Bygning C (den der ligger parallelt med kystlinien) blev opført 1883 og fungerede som værkstedsbygning. Hele underetagen var dengang et stort rum beregnet til at håndtere torpedoerne. Nogle år efter i 1887 kommer bygning A til (den der ligger med gavlen mod vandet).                                                                                               

Ser man stedet i dag, kan man stadig se resterne af brohovedet hvor torpedoerne blev ført frem med trykluft. Ude i vandet ses rester fra en yderliggende bro, ligesom der blev opført 5 ”isbryder øer” ude i fjorden der skulle beskytte selve broen mod isens hærgen...                                                              

1. september 1943 indtog tyskerne stedet. I perioden 43-45 holdt Hitler Jugend til på stedet. Der findes næsten ingen spor fra denne tid. Kun en enkelt "Nihalet kat", der kan iagttages på Holbæk Museum.

Efter krigen erkendte man, at torpedoerne nu havde fået en størrelse der nødvendiggjorde, at man måtte undersøge andre placeringer til afprøvning. Det blev Kongsøre.

Da den oprindelige funktion for torpedostationen forsvandt, overgik Søminestationen til at fungere som nødkaserne for Holbæk Kaserne. På det tidspunkt var der store årgange værnepligtige, som krævede deres plads.

Fra slutningen af 50’erne stod bygningerne tomme og uopvarmede, dog stadig overvåget af kasernens folk.

Herefter begynder der en ny æra i stedets historie. I 80’erne var der en aktiv biolog fra Københavnsuniversitet Erik Rasmussen. der fostrede tanken om, at bruge stedet som et feltlaboratorium.

I perioden 1995 til indvielsen i maj 1997 arbejdes der på en restaurering og ombygning af stedet. Dette blev gjort bl.a. i samarbejde med et, på daværende tidspunkt eksisterende beskæftigelsesprojekt ”Sidesporet”. En af de opgaver de havde, var at nedtage alle vinduer og afrense dem. Det betyder, at de vinduer der i dag er i bygningerne, er de oprindelige fra 1880’erne.

Nu fungerer stedet dels som forskningscenter for Roskilde universitets center og dels som kursussted. Mange kursister har derfor kunnet nyde dette fine sted. Jeg har selv deltaget i en lang række kurser på stedet og hele stedet med dets historie og omgivelser giver rigtig god grobund for nye erkendelser og oplevelser.

       
       
  Tilbage til start