Eriksholm

       
       
  Partier fra Eriksholm Skov  
     
     
     
     
 

Parti fra Eriksholm Skov

 
       
       
 
 
 

Eriksholm set fra luften

 
       
       
 

Eriksholm

 

Eriksholm har været i familien Ahlefeldt-Laurvigs eje side 1878. Ejendommen blev ved arveskifte i 1972 delt i land og skovbrug.

I 2006 omfatter skovdistriktet efter flere tilkøb i alt 1200 ha skov, 41 beboelseshuse, et antal driftsbygninger samt Eriksholm Hovedbygning. Skovene og husene er beliggende i et område fra Holbæk over Hvalsø til Vigersted ved Ringsted.                                                                                               

Ved Holbæk ligger Dragerup, Eriksholm og fruer skove, ved Hvalsø ligger Ebberup/Linde skov, og ved Vigersted Humleore skovdistrikt.                                                     Af skovarealet er de 860 bevoksede og resten benyttes bl.a. til ager, moser, strandenge, søer og veje. Den stående træmasse er i 2006 ca. 160.000 kbm. Det bevoksede areal fordeler sig med 280 ha bøg, 118 ha eg og 130 ha løvtræ samt 332 ha nål og pyntegrønt.                                                          

Eriksholm Hovedbygning er en smuk trefløjet klassicistisk bygning opført i 1788, beliggende i en 9 ha stor park, orienteret mod syd med udsigt over Tempel-krogen.                                                                                                                                                                                                                                   Hovedbygningen er sandsynligvis tegnet af arkitekten C. F. Harsdorff, men da de originale tegninger desværre er bortkommet kan dette ikke fastslås med sikkerhed, men bygningens rumopdeling samt ind- og udvendige udsmykning peger med stor sikkerhed på at Eriksholm er et af Harsdorffs arbejder. Hovedbygningen har gennem de senere år været igennem en større renovering, og vil fremstå smukt istandsat med stor respekt for husets historie.        

Haven har en meget lang historie, idet haven formodes anlagt i 1725, hvor barokhaven blev anlagt af Gregers Juel, der ejede ejendommen på dette tidspunkt. Den ældste bevarede haveplan dateret sig til 1860 udarbejdet af herregårdens gartner.                                                                                                                                                Haven har gennem årene ført en meget omskiftelig tilværelse, men er de seneste år søgt genoprettet således at man i dag tydeligt ser de gamle linier og kvadratiske opdelinger af haven med stor plæner, grusstier, og store linde hække.

       
       
  Tilbage til start