Igelsø

 

 

 
 

Ligger syd for Kvanløse

 
Landsbynavnet kan være kommet af ledormen igler, Igelsø betyder simpelt hen søen med iglerne. Det ældste, man har om Igelsø på skrift, er fra 1327. Dengang hed den Egelsø, der et par hundrede år senere blev til Ilsøe.
       
       
 
 
 

Sct. Stefan kirken

 

Selve kirken blev færdig i 1884. Den blev lagt ved Jens Jensens Jord (matr. nr. 7a Igelsø), men dengang lige inde på Mogenstrups jord. Jens Jensens familie var en af de fire-fem familier i Kvanløse Sogn, som tilhørte menigheden, og Jens Jensen var meget aktiv med at få kirken bygget. På bakketoppen har den også udsigt mod Ugerløse og Undløse Sogne, som udgjorde kerneområdet. Menigheden strakte sig fra Odsherred helt ned til Sorø Amt, kan man se af arkivalier og fotografier, og det har været en større rejse at komme til gudstjeneste.

Man samlede ind til kirkens opførsel, og det meste (måske det hele) af arbejdet blev udført ulønnet af menigheden. Det har krævet store ofre for de mange småkårsfolk, hvor hver eneste arbejdsdag kunne have givet løn andetsteds. Man kunne jo ikke arbejde om søndagen.

Hvad gør kirken så speciel?                                                                                                                                                                                                              Kirken er et fint symbol på det religiøse opbrud, der fandt sted i det 19. århundrede. På en gang fortæller den om mennesker mellem frimenigheder, baptister, Indre Mission og Folkekirken.                                                                                                                                                                                                                                          Særligt fortæller den om den religiøse interesse, som mange mennesker nærede på dette tidspunkt, og de ofre (økonomiske, transportmæssige, relationer med ikke-troende naboer), som de måtte bringe. På mange punkter havde det været nemmere for den enkelte at gå i den lokale kirke.

       
Kirken blev revet ned og genopført i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk, med indvielse i april 2007.
       
       
  Tilbage til start