Kløvermarksvej

 

 

 
 

Holbæk Øst / 1913

 

Område "Kløvermarken".

                                                Hvilken kløverart har man tænkt på ved navngivningen af vejen, og hvorfor sådan et navn i dette kvarter ?

Det nuværende vejkryds ved Nørreled, Bakkekammen var en smuk "Rounte" (en lille rund plads) indtil 1943.

       
       
"Stormøllegård" med bl.a. kolonialforretning Kløvermarksvej set fra Munkholmsvej
Blev formentlig revet ned ved etablering af Borgm. N.E.Hansensvej  
       
       
  Tilbage til start