Kundby

 

 

 
Kundby er en lille by Nordvestsjælland med 734 indbyggere (2011) . Kundby er beliggende i Kundby Sogn fem kilometer øst for Svinninge, fire kilometer syd for Gislinge og 15 kilometer vest for Holbæk. Byen tilhører Holbæk Kommune.

Kundby Kirke ligger i byen

       
       

Krydset Kirkebakken / Bygaden

Bygaden (ud for vejen mod Trønninge)

Parti fra Kundby

     
De Gamles Hjem Mejeriet, blev nedlagt i 60erne

Skolen (indtil 1958)

 

Blev nedlagt i 60erne, herefter var der en årrække et tromlevaskeri.

Trønningevej 14?

     
 
 
 

Feriehjemmet "Skovhuset"

 

       
       
 
 
 

Kundby Kirke

 

Den smukke hvidkalket kirken med det røde tegltag, ligger ensomt i landsbyens venstre udkant, vidt synligt på en af egnens karakteristiske bakker,
som falder bradt mod vest og mod nord

Skibets murværk stammer fra en romansk kirke, det er opført i kampesten. Over kirkens vestende blev i 1200 opført et tårnanlæg med tvillingetårne,
men det blev senere revet ned.
I 1665 blev der opført et nord-kapel ved siden af våbenhuset, bygningen blev senere indrettet til gravkapel for Frydendals egere og kaldes nu
"Det Levetzauske Kapel. Bygningen blev restaureret i 1951-53

Den majestætiske beliggenhed har i folkemunde givet kirken tilnavnet "Den synlige kirke"

Vognserup var sognets største gård, og den har haft stor betydning for kirken

I 1912 overgik kirken til selveje.

Kirken set fra Bjergbyvej / Bygaden

Præstegården
       
       

Vognserup

Vognserup er en gammel landsbyhovedgård, som nævnes første gang i 1382. Gården ligger i Kundby Sogn, Holbæk Kommune. Hovedbygningen er opført i 1559-1575

Vognserup er opstået i 1330 på grunden af en nedrevet landsby "Vagnstorp”. Vognserup tilhørte i middelalderen den uddøde familie Rud, der alle er blevet begravet på Kundby Kirke. Den sidste Rud, Peter Rud, en ven af kong Frederik II, døde i 1559, og efter hans død blev den nuværende hovedbygning bygget af hans enke. Grethe Bryske var en adelsdame fra Fyn, hun var streng og hård. Hun røvede sin egen broder Jørgen Bryske’s arvelod for at skaffe sig penge til herregården. Broderen var taget til fange i Vognserups kælder i 2 år, Grethe Bryske døde i 1587, og hendes nevø, lensmanden fra Kalundborg, arvede godset, men også han var barnløs, som de følgende besiddere også var.

I 1750 blev godset købt af familien Løvenskjold og var i dens besiddelse i godt 170 år til omkring året 1921, hvor det blev købt af familien Teisen, men beboet blev det allerede af familien Teisen fra 1914.

Huset er bygget i nederlandsk renæssancestil, et sjældent senmiddelalderhus. I 1770 ændret til palæstil, med store vinduer. Fra 1777 stammer de gamle kakkelovne, der er fra familien Løvenskjolds egne jernværker i Norge.

Vognserup Gods er på 363,5 hektar

       
       
  Tilbage til start