Lille Grandløse

       
Lille Grandløse er stednavnet for dels landsbyen af samme navn, der er placeret umiddelbart syd for Holbæk, dels for det sydlige parcelhuskvarter i Holbæk der strækker sig fra Holbæks udkant til landsbyen Lille Grandløse. Landsbyen huser blandt andet kirken i Grandløse Sogn, (Grandløse Kirke) og har cirka 30 indbyggere. Bydelen Lille Grandløse har cirka 500 indbyggere.
       
       
 
 
 

Grandløse Kirke

 
Grandløse Kirke er en traditionel hvidmalet kirke, der ligger i den gamle landsby Lille Grandløse i tilknytning til bebyggelsen omkring det gamle gadekær. Kirken ligger i Holbæk Kommune ca. 3 km syd for Holbæk centrum

Kirken er en romansk kampestenskirke med apsis. Det hvælvede loft er opført i den gotiske periode. Det senere tilføjede tårn og våbenhus er overvejende opført af munkesten. Altertavlen er fra 1622, og prædikestolen er fra samme periode. Den ene af klokkerne er fra 1501.

Kirken betjener Grandløse Sogn med landsbyerne Store Grandløse, Lille Grandløse, Vipperød samt Tjebberup og Dragerup. Derudover er der indgået et samarbejde mellem de tre kirker i sognene Ågerup samt Sønder Asmindrup & Grandløse under betegnelsen Kirkerne i Vipperød.

       
       
 

Tilbage til start