Mørkøv

 

 

 
Mørkøv er en stationsby Nordvestsjælland med 1.806 indbyggere (2011), beliggende i Skamstrup og Mørkøv sogne. Den har station på Nordvestbanen mellem Holbæk og Kalundborg. Byen ligger i Holbæk Kommune.

I Mørkøv ligger Kildebjergskolen, en skole med klassetrin 0.-9. klasse. Kildebjergskolen har ca. 500 elever (2011). I Mørkøv ligger også efterskolen Smededal.

       
       
 
 
 

Partier fra Mørkøv

 

Skolen, begge er nedlagt i dag

Kirken

Stationen

Mørkøv Skov

Hesteopdræt hos Carl Jensen Frihedshaab

       
       
 
 

Buddes Minde

Julemærkehjemmet Mørkøv                                                                                                                                                                                                          Indvies 25. september 1912 med plads til 18-20 drenge mellem 2 og 15 år. Omtrent 30 % af børnene led af underernæring, blodmangel eller af fordøjelsesforstyrrelser. En fjerdedel havde kirtelsyge, og da disse børn også var blege og underernærede, har denne gruppe været anseelig.

Ejendommen i Mørkøv havde fæste under Bjergbygård, som var ejet af grev Brockenhuus-Schack. At frygten for tuberkulose havde et solidt tag i folk, vidner det forbud han satte op for børn på Julemærkehjemmet - til trods for at ingen af dem havde tubekulose: De måtte kun færdes i hans skov, hvis de medbragte et spytteglas!

I 1928 er det slut for drengene i Mørkøv, og hjemmet blev udelukkende for piger. Baggrunden er oprettelsen af Julemærkehjemmet Lindersvold ved Fakse samme år, som blev et hjem for drenge. Julemærkehjemmet i Mørkøv eksisterer frem til 1. oktober 1970. Det er efterhånden meget nedslidt, og man vurderer, at en modernisering ikke kan svare sig. Huset og den tre tdr. land store park bliver solgt for vurderingsprisen, 340.000 kroner, til Foreningen Frie Børnehaver, som opretter en børnehave.

I dag er der på grunden et hjem for anbragte børn, Opholdsstedet Skovly. Adressen er Friheden 12 i Mørkøv

       
       

Antoinettesminde

Orelund

Ligger eller har ligget i Vinskoven, syd for Torbenfeldt

Godsets hovedbygning danner rammen om behandlingen af alkoholafhængige og medicinafhængige. Torbenfelt Gods, som Orelund Gods er en del af, har en lang historie helt tilbage til 1400-tallet.
 
       
       
 

Torbenfeldt Gods

 
Torbenfeld, Torbenfeldt, 1668-1907 Frydendal. Nævnt 1377, ejet af bl.a. slægterne Moltke, Gøye og Brahe, 1668 erhvervet af Frederik 3.; fra 1671 ejet af skiftende slægter, siden 1873 Treschow. På en holm i en sø ligger den trefløjede hovedbygning med kamtakkede gavle og kviste. Sydfløjen med hvælvede kældre, til dels fra 1400-t., blev ombygget og fik tårn i 1650'erne; portfløjen i øst er fra 1577 (ombygget 1755), og nordfløjen fra 1767 har hjørnetårne fra 1906, da hele anlægget blev restaureret ved C.M. Smidt. Forpagterboligen Det Gule Palæ (1907) blev nedrevet 1975. Tæt ved gården ligger Frydendal Kirke. Torbenfeld og Orelund Godser omfatter 1711 ha (2000).
 

Torbenfelt Have

Torbenfeldt Dyrehave  

Torbenfeldt "Bregnebjerg"

       
       
  Tilbage til start