Munkholm

       
       

Munkholm før broen blev bygget

Munkholm og Langtved Færgekro før broen blev bygget

Udsigt fra Munkholm

       
       
 

Munkholmbroen

 
       
 

Broen set fra Eriksholm

 
       
 

Broen set fra Tempelkrogen

 
       
     
     
     
     
 

Broen set fra Tempelkrogen

 
       
 
 
 

Munkholmbroen

Munkholmbroen med færgekroen

 
       
       
 
 
 

Luftfoto af Munkholmbroen

 
       
Planerne om én fast forbindelse over Isefjorden ved Munkholm blev allerede diskuteret i midten af det 19. århundrede, men først i slutningen af 1920èrne kom der reelle projekter på bordet. De første planer gik i retningen af en dæmning, men efterhånden som samtiden blev mere bevidst om vandgennemstrømningens betydning for lokalmiljøet, blev planerne ændret til en bro.

I 1937 blev et broprojekt så vedtaget, og et entreprenørfirma gik i gang med byggeriet, den bløde undergrund i Isefjorden skulle dog hurtig vise sig at volde uventede problemer, og firmaet måtte til sidst opgive at fuldfører opgaven. Herefter gik byggeriet i stå på grund af materialemangel i forbindelse med udbruddet af 2. Verdenskrig.

Efter besættelsen blev den erfarne broingeniør Anker Engelund sat til at udarbejde et nyt broprojekt. I 1951 gik brobyggeriet påny i gang, og allerede året efter stod Munkholmbroen færdig.

Foruden broen, så består Munkholm-forbindelsen af en 140 meter lang dæmning på Munkholm-siden og en 35 meter lang dæmning på Langtved-siden.

 

Fakta om Munkholmbroen: Længde:                      114 meter    
  Bredde:                       12,2 meter    
  Gennemsejlingshøjde:     3,45 meter    
  Gennemsejlingsbredde:   39,6 meter    
  Indvielsesdato:             4. juni 1952    
       
       
 

Tilbage til start