Slagterivej

     
 

Holbæk vest / 1914

 
Vejen hed ikke fra starten Slagterivej. Fra Kalundborgvej mod syd var "Fabriksvej" anlagt med overføring over jernbanen og videre mod syd til området ved nuværende Lundemarksvej. Først i 1914 omdøbtes det nordlige stykke til overføringen "Slagterivej".   
Slagterivej er kun bebygget på venstre side af vejen, idet den østre side var skel til slagteriet.
       
       
 
 
 

Holbæk Amts Svineslagteri

 
Holbæk Amts Svineslagteri åbnedes i 1888, slagteriet blev bygget uden for bygrænsen på 3½ tdr. land af Slotsgårdens jord. Andreas Bentsen (far til Ívar Bentsen) ledede byggeriet. Slagteriet blev byens største arbejdsplads og blev gennem årene ombygget og moderniseret.
I 1888 slagtedes ca. 23.000 svin og i 1913 var antallet øget til ca. 137.500 svin. I 1987 var det slut og nogle år efter lukningen blev bygningerne revet ned og hvad der kunne anvendes som "vejfyld" blev anvendt på Fjordstien vest for Havnen. Slotscentret ligger nu på grunden.
       
       
 

Tilbage til start