Tuse Næs

       

Tuse Næs ligger smukt placeret nord for Holbæk. Næsset er omgivet af vand på 3 sider: Lammefjorden, Isefjorden og Holbæk fjord.

     
     
 
 
 

1. Hørby Færgekro 2. Udby Kirke 3. Udby med Brugsen

 
       
       
 

Hørby

 
Hørby er en landsby på Nordvestsjælland med 442 indbyggere (2009). Landsbyen ligger i Holbæk Kommune.                                                                                      Hørby befinder sig på Tuse Næs ved Holbæk. Mens den oprindelige landsby var bygget op omkring Hørbygaard og Hørby Kirke ved Tuse Næs Vej, blev lands-byen fra udskiftningen i slutningen af 1700-tallet flyttet fra sin oprindelige placering og ca. 1,5 kilometer mod sydøst til området omkring Hørby Havn, der dengang Hørby Ladeplads.                                                                                                                                                                                                                                                 Fra Hørby var der færgedrift til Holbæk indtil 1972 og i tilknytning til havnen opstod den fortsat eksisterende Hørby Færgekro.       
 

Hørby Kirke

 
Kirken i Hørby kan bedst beskrives som en "herregårdskirke". Dette forhold er ekstra tydeligt ved, at kirken ligger klods op af Hørbygård. Kirken har fra de ældste omtaler været nært knyttet til hovedgården, der sad på såvel tiendeindtægterne, og de tilhørende jorder. Først i 1951 er Hørby Kirke overgået til selveje.

Hørby Præstegård

 
 
 
 
 

Hørbygaard

 
Hørbygaard er en gammel Sædegård, som nævnes første gang i 1320. Gården ligger i Hørby Sogn, Tuse Herred, Holbæk Kommune.                                     Hovedbygningen er opført i 1861-1862. Hørbygaard Gods er på 435 hektar med Søgaard.                                                                                                            Hørbygaard arbejder på etablering af driftsfællesskab med Eriksholm (Ågerup Sogn) Eriksholm Gods sydøst for Holbæk. Dette driftsfællesskab vil bl.a. omfatte drift af 1050 ha. konventionelle planteavlsareal.
 
 
 

Holbæk set fra Færgekroen

 
 

Hørby Færgekro

 
 

Hørby Kro og Købmandsgård

 
Hørby Færgekro eller Hotel Hørby Færgekro ApS er en færgekro, der ligger i landsbyen Hørby Tuse Næs ved Isefjorden og Holbæk Fjord lige over for Holbæk. Et gammelt færgested har eksisteret her siden 1730 og rejsende har anvendt kroen som afslapning eller hvilested, før de drog videre. En lille færge, der sejlede fra Hørby Havn til Holbæk havde sin glansperiode i 1950'erne og første del af 1960'erne, hvor den fragtede skolebørn og udflugtsturister over fjorden. Men den generelle udvikling kombineret med en stadig mere udbygget bustrafik gjorde gradvis færgen urentabel, hvorefter den blev endeligt indstillet i 1972.
Kroen blev ødelagt af en brand i 1968, hvorefter den blev genopbygget i sin nuværende mere moderne flade udformning. Forskellen er meget tydeligt, når man sammenligner med den tidligere Hørby Færgekro som den fremtræder i den fornøjelige danske familiefilm Færgekroen fra 1956, hvor kroen fortsat ligger i sin oprindelige traditionelle udformning fra 1800-tallet. Filmen udspiller sig omkring Hørby Færgekro og en konflikt omkring den lille lokale færge, der udvikler sig til en konflikt mellem hygge og den moderne udvikling, der truer med at ødelægge den lokal idyl. Hørby Færgekro optræder i øvrigt også som lokalitet i et enkelt afsnit af TV-serien Rejseholdet.
       
 
 
  Hørby Havn  

Hørby Havn er en lille idyllisk bådehavn med 90 pladser, beliggende, ved Holbæk fjor på Tuse Næs 0,8 sømil nord for Holbæk Havn.          Hørby Havn kan benyttes af både med en længde op til 12 meter, en brede på 4 meter og en dybgang på max. 2 meter. Dog kan der ved storm forekomme ændringer i vandstanden i havnen

       
 

Hørby Brugsforening

 

Hørby Skole

Hørby Strand

       
       
 

Udby

 
Udby er en landsby i Nordvestsjælland med 474 indbyggere (2010). Udby er beliggende på Tuse Næs to kilometer nord for Hørby og 13 kilometer nord for Holbæk. Byen tilhører Holbæk Kommune og er beliggende i Udby Sogn. Udby Kirke ligger i byen.
 
 
 

Udby

 
 
 
 

Udby Kirke

 

De ældste dele af den bevarede stenkirke i Udby kan dateres til 1100-tallet. Udby Kirke var i sin udformning og størrelse ganske traditionel sammenlignet med resten af regionen. Sammenlignet med nabokirken i Hørby var den imidlertid lille, idet denne allerede fra begyndelsen havde et skib 1½ gang så langt (og en ½ m bredere) end Udbys.                                                                                                                                                                                                                                                  Kirkerne på Tuse Næs er nemlig dannebrogsfarvede, idet de er kalket hvide på de oprindelige dele og røde på de senere tilbygninger. Hvor langt tilbage denne for Tuse Næs særegne tradition går, ved vi ikke, men af et billede fra slutningen af 1800-tallet fremgår det, at den i hvert tilfælde er 100 år gammel.

       
       
 

Uglerup

 

Gadeparti fra Uglerup

Parti fra Uglerup

       
     
 

Løsserup

 

Parti fra Løsserup

Løsserup Strand

       
       
 

Kisserup

 

Kisserup

Kisserup Mølle

Kisserup Strand

       
       
 

Bognæs

 

Bognæsgård, Bognæsvej nr. 46

Bognæs Skov og Strand

Bognæsgaard var fæstegård under Hørbygaard indtil 1906.Det oprindelige stuehus er revet ned i 1900-tallet og et nyt bygget på samme sted.
Bognæs er på 51,8 ha. fra skovens nordside er der en fin udsigt over den fredede Udby Vig med Hønsehals Skov overfor. Den østvendte kyst er meget eksponeret for vind og vejr. Her er et pudsigt miljø af fyrretræer helt ned til vandkanten.
 
       
       
 

Hønsehals Skov

 
 
 
Hønsehals Skov er på 93,8 ha.                                                                                                                                                                                                                 Fra indgangen til skoven er enestående udsigt over de yderste dele af skoven på halvøen ("halsen" og "hovedet"), der skærmer den stille Udby Vig mod den mere åbne Isefjord.                                                                                                                                                                                                                                        Morænebakker og marine sandaflejringer
Bakkerne, man står på, er næringsrige morænebakker fra sidste istid. Her er idag tilplantet med en lang række af løv- og nåletræer. Bøg og eg dominerer. "Halsen" og "hovedet" er dannet af mere næringsfattige marine sandaflejringer og domineres idag af fyrretræer.                                                                                                    Naturskov
Kystskoven på Isefjordssiden når helt ud til vandkanten, hvor enkelte træer er væltet ud over kysten som følge af erosion under storme fra nord. Dele af skoven er udlagt til naturskov, dvs. at skoven får lov til at udvikle sig uden menneskelig indgriben. Sådanne områder ses bl.a. langs den østvendte kyst.                                     Køkkenmøddinger fra stenalderen
I Hønsehals Skov er der en del køkkenmøddinger, dvs. steder hvor stenalderens mennesker gennem århundreder har smidt madaffald. De er markeret med nogle store granitsten mærket med en kongekrone over bogstaverne "FM" (Fredet Minde eller FortidsMind
       
       
 

Tilbage til start